MOKYKLOJE — PÅ SKOLEN

 

 

aktyvus

aktiv

atostogos

en ferie

draugai

kamerater

elgesys

oppførsel

gabus

flink

išsiblaškėlis

distre

klasės kontaktinis asmuo (vienas iš tėvų)

klassekontakt

klausytis

å høre på

koncentruoti dėmesį

å konsentrere oppmerksomheten

maisto dėžutė

matpakke

mušti

å slå

mokiniai

elever

mokyklinis autobusas

skolebuss

namų darbai

lekser

pažymiai

karakterer

planai

planer

pagalba su namų darbais

leksehjelp

popamokinė veikla

SFO (skolefritidsordningen)

rašyti

å skrive

skaityti

å lese

skaičiuoti

å telle/å regne

susikoncentruoti

å konsentrere seg

testas

en prøve/en test

testo užduotys

prøveoppgaver

tėvų susirinkimas

foreldremøte

tėvų susitikimas su mokytoja

konferansetime

tvarkaraštis

Timeplan

vargti

strever

veikla, užsiemimai

aktiviteter

žygis

en tur

 

Han strever med mattematikk. — Jam sunkiai einasi matematika.

Han kan ikke konsentrere seg. - Jis negali susikoncentruoti.

Hva kan jeg gjøre for å forbedre karakterene? - Ką galėčiau padaryti, kad pagerinti pažymius?

Hvordan få bedre karakterer? - Kaip gauti geresnius pažymius?

Elever på 1-4 trinn har rett på gratis leksehjelp. Hvert år skal elevene få minimum en time i uken, og til sammen 8 timer i uken i løpet av disse fire årene. - 1-4 klases mokiniai turi teisę į nemokamą pagalbą su namų darbais. Kiekvienais metais mokiniai gauna mažiausiai 1 valandą per savaitę, iš viso 8 valandas per savaitę šių 4 metų laikotarpy.

 

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig, kommunalt tilbud om barnepass for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge. - SFO yra savanoriškai pasirenkama, valstybinė paslauga suteikianti 1-4 klasės moksleiviams priežiurą mokykloje.


 


 


 

SFO får barna blant annet muligheter til å:
•leke med andre barn på tvers av alder og klasse
•organisere egen fritid etter eget behov
•delta på ulike organiserte aktiviteter i gymsalen, ute, gå på ski/skøyter osv.
•ha et trygt og omsorgfullt sted å være
•sitte rundt et bord med mange andre og spise et måltid mat
•få nye og flere venner