...kaikuriais atvejais reikšmė keičiasi, čia pateikta tik dalis tokių išsireiškimų:

 

å være lei seg — apgailėstauti

 

å finne seg i (noe) — susitaikyt su (padėtim)

 

å glede seg (til noe) — su džiaugsmu (kažko) laukti, džiaugtis (kažkokio įvykio artėjimu)

 

å kose seg — gerai, smagiai leisti laiką

 

å slå seg løs — pasilinksminti, pašėlti

 

å slå seg ned — įsikurti, apsigyventi

 

å slå seg til ro med — pasitenkinti

 

å komme seg — sveikti, taisytis

 

å like seg godt/dårlig — (kur nors) gerai/blogai jaustis

 

å sole seg - degintis

 

å la seg imponere — padaryti įspūdį (jeg lot meg imponere — man padarė įspūdį)

 

å la seg irriterte — erzintis (jeg lar meg irriterte — mane erzina)

 

å få med seg — suprasti, pagauti minti

 

å sitte seg - atsisėsti

 

å besteme seg - apsispręsti

 

å tulle seg - apsigauti

 

å skynde seg — skubintis, skubėti

 

å holde seg - laikytis

 

å se seg om — apsidairyti, apsižvalgyti

 

å gifte seg — susituokti

 

å grue seg — pergyventi, su nerimu laukti

 

å kjede seg — nuobodžiauti

 

å skjerpe seg - susiimti

 

 

'

jeg

meg

du

deg

han

seg

hun

seg

vi

oss

dere

dere

de

seg

 

 

Pvz.:

Jeg gleder meg til Jul. - Aš su džiaugsmu laukiu Kalėdų .

Hun gleder seg til ferie. - Jis su džiaugsmu laukia atostogų.

Vi soler oss. - Mes deginamės.

Du må besteme deg. - Tu turi apsispręsti.

Kjeder du deg? - Ar tu nuobodžiauji?

Kos dere. - Smagiai praleiskite laiką.

 

 

Pratybos:

Paimta iš «Norsk grammatikk for fremmedspråklige»

 

1. Perskaityk tekstą. Papasakok tą patį, tik pradėk su

a) Brigitta, b) Kristian, c) Liv og Eli, d) vi

 

Jeg prøver å konsentrere meg. Jeg må skynde meg å gjøre flere oppgaver. Snart skal jeg ha eksamen, og den gruer jeg meg til. Men jeg gleder meg til å bli ferdig med skolen. Jeg håper jeg får meg jobb etterpå. Jeg kjeder meg hvis jeg ikke har noe å foreta meg. Faktisk liker jeg meg best når jeg har det litt travelt.

 

a) Brigitta prøver ….