Begge - Både

Begge nauduojame kai kalba eina apie du žmones arba du daiktus:

  • Jeg kjenner begge lærerne.

  • Jeg har gjort begge oppgavene.

Kai mes neminim daiktavardžio saknyje begge gali stoveti vienas arba galima pasakyti begge to:

  • Jeg kjenner begge (to).

Både visada nauduojamas su žodeliu og: både Tim og Lisa, både oppgave 1 og oppgave 2.

Både taip pat galim nauduoti kai kalba eina apie kelis dalykus:

  • Jeg snakker både spansk, fransk og italiensk.