Norvegų kalbos "melodija"

        Norvegų šnekamojoje kalboje mes girdime "daininguma", Jis atsiranda tariant sakinius kai pakeliamas ar leidžiamas tonas. Norvegų kreipiamuosiuose ir liepiamuosiuose sakininiuose budinga krintanti/nusileidžianti intonacija. Klausiamuosius sakinius norvegai taria su didejancia/kylancia intonacija. Sakiniuose, kaip taisyklė, intonuojami daiktavardžiai, būdvardžiai, skaitvardžiai, pagrindiniai veiksmažodžiai, prieveiksmiai. Loginis kirtis dažniausiai nededamas ant papildomų žodžių: vietos aplinkybių (išskyrus krypties), artikelių, prielinksnių, jungtukų, pagalbinių ir modalinių veiksmažodžiu, Klausiamuosiuose sakiniuose be klausiamojo žodžio loginis kirtis dažnai dedamas ant papildinio. Jei loginis kirtis dedamas ant veiksmažodžio, keičiasi sakinio esmė.
Ačiū Davai G. smiley