Å BLI

 

1. fortsette å være, forbli, være i ro ( tęsti,išlikti, būti)

"Kan du ikke bli?" spurte han inntrengende.

 

2. begynne å være ( pakeisti buseną iš vienos į kitą)

Bli syk.

 

3. gå over til å være ( pabaigti, pasikeisti, kad tapti kazkuom)

Han skal bli lege når han blir stor.

 

4. hjelpeverb, brukes til å danne passiv sammen med hovedverb i perfektum partisipp ( pagalbinis veiksmazodis, vartojamas pasyvo forma kartu su pagrindiniu veiksmazodziu butojo laiko formoje. )

Dragen ble drept av ridderen.

 

5. brukes sammen med preposisjon eller adverb ( nauduojamas su prielinksniais ir prieveiksmiais)

Hvor blir du av?, bli med!

 

 

Å VÆRE

 

 • 1. eksistere ( egzistuoti)

«Å være eller ikke være er spørsmålet»

William Shakespeare, Hamlet.

 

 • 2. befinne seg et sted ( būti, rastis kažkokioje vietoje)

Jeg skal være hjemme i kveld.

 

 • 3. Angir at noen har vært et sted, og så kommet tilbake igjen ( išreiskiant vietą, kurioje esate buvęs, ir grįžęs iš jos atgal į šalį, kuri yra nulatinė gyvenamoji vieta )

Jeg har vært i London mange ganger, men jeg har aldri vært i Berlin.

 

 • 4. Å hende, finne sted, skje ( kalbant apie vietos radimą kokiam nors renginiui, kur tai įvyks, ar kada tai įvyks.

Når skal møtet være?

 

 • 5. Angir at noe er det samme som noe ( isreiskiant dvieju dalyku vienoduma)

 • (innen matematikk) angir at noe er lik noe; det på hver side av en ligning er det samme ( viena pusė lygi kitai pusei, kalbant apie matematinius skaičiavimus)

4 ganger 3 er 12.

 

 • 6. Tilegner noen en identitet, som rolle eller person ( kalban apie žmogaus tapatybę)

Hvem av dem kan være Kari?

Han var statsminister på 70-tallet.

 

 • 7. Som har visse egenskaper, beskrevet ved adjektiv eller som kobling til substantiv som gir ordet de samme egenskapene som substantivet ( daiktavardžio savybių išreiškimas būdvardžiu)

Huset skal være gult.

 

 • 8. Brukt til å angi alder og høyde ( išreiškiant amžių ir aukštį ar ūgį)

Han kan vel være femten år gammel.

Glasset er 10 cm høyt.

 

 • 9. Brukt til å angi tid ( išreiškiant laiką)

Klokka er nesten åtte.

 

 • 10, Brukt om været og lufta ( kalbant apie orą)

Lufta er veldig tung her inne.

Det var strålende sol i påsken.

 

 • 12. Som hjelpeverb for å markere passiv perfektum, der subjektet i setningen ikke er aktøren som har utført handlingen. ( pagalbinis žodis būtojo laiko neveikiamajai formai išreikšti)

Huset er vasket.

Maten er spist opp.